Ako znížiť náklady za odvoz odpadu?

Odvoz odpadu nie je lacná záležitosť. Mestá a obce preto musia pravidelne pristupovať k zvyšovaniu poplatkov za zber komunálneho odpadu. Existuje však aj iná cesta. Nezvyšovania, ale výraznejšej úspory. Pritom sa zvýši samotná efektivitu zberu.

Najviac rastú poplatky za skládku

Uloženie odpadu na skládku nie je prirodzene zadarmo. Práve tieto poplatky robia vrásky na čele obciam a následne aj obyvateľom. Pritom s tlakom na ekologizáciu odpadového hospodárstva, triedenie a recykláciu budú poplatky za uloženie odpadu na skládke ďalej len rásť.

Napríklad v obciach, kde vytriedili menej ako 10 %odpadu, platili v roku 2019 za tonu uloženého odpadu zákonný poplatok 17 eur. Od roku 2021 to bude pri takejto nízkej miere triedenia až 33 eur za tonu. To razantne zvyšuje náklady obce, ktoré sa prenášajú na obyvateľov. Tí by pritom triedili často aj omnoho viac odpadu, ak by k tomu boli motivovaní dobrou politikou a znižovaním poplatkov za odpad. Toto je možné dosiahnuť práve vďaka efektívnemu a smart nakladaniu s odpadmi.

Dobré správy v zlých časoch

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú veľmi nízku mieru recyklácie odpadu. Táto nelichotivá štatistika však umožňuje zlepšiť mieru recyklácie a tým pádom aj usporiť na poplatkoch za využívanie skládky. Vďaka eliminácii priamych aj skrytých nákladov by preto obce nemuseli pristupovať k razantnému zvyšovaniu poplatkov za odpad. Nie je teda pravdou, že jedinou možnosťou je len zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad. Práve naopak, je možné, aby domácnosti, ktoré separujú, platili v budúcnosti aj nižšie poplatky.

Ekonomická motivácia

Mnoho ľudí by odpad separovalo, ale nenachádza k tomu dostatočnú motiváciu. Len samotné zavedenie  zberných nádob na triedený odpad nestačí. Omnoho lepšie výsledky sa podarilo dosiahnuť v krajinách, kde občanov motivovali k triedenému zberu finančne.

Napríklad princípom, aby platili len toľko, koľko skutočne vyhodia. Rozdeliť platby za odpad na každého obyvateľa adresne dnes už nie je žiadnym problémom. Na Slovensku je možné tento princíp realizovať prostredníctvom množstvového zberu. Ten má dve podoby. Prvou je kontajnerovo-intervalový zber, kde sa výška poplatku pre občana určuje od frekvencie vývozov a veľkosti zberovej nádoby.

Druhou možnosťou je stanovenie výšky poplatku aj na základe reálneho počtu vývozov. V tomto prípade  je potrebné sledovať vyvezený odpad od jednotlivých domácností pomocou žetónov, čiarových a QR kódov alebo pomocou RFID čipov. Poplatok za odpad sa následne odvíja aj od skutočne vyvezeného množstva odpadu.

Šetrné nakladanie s odpadom

Smart technológia RFID čipov umožňuje presnú evidenciu každej jednej domácnosti. Systém poplatkov je možno nastaviť viac motivujúco, pritom šetrí náklady ako mestu či obci, tak aj domácnostiam. Samozrejme vďaka vyššej miere recyklácie výrazne prospieva aj lepšiemu životnému prostrediu.

Že to funguje dokladuje aj štúdia analytického inštitútu na ministerstve životného prostredia. Tá poukázala, že množstvový zber realizovaný kontajnerovo-intervalovým zberom znížil množstvo zmesového odpadu o 11 %. Ak sa poplatky odvíjajú od skutočného počtu vývozov zmesového odpadu, množstvo produkovaného odpadu sa znižuje až o 31 % v porovnaní s paušálnym poplatkom.

Ako znížiť náklady za odvoz odpadu?