Profesionálna správa odpadu pre vývozcov

Prehľad o vyvezených
nádobách

Vďaka prehľadu o reálnom počte vyvezených nádob pripravíte veľmi jednoducho objektívnu fakturáciu služieb.

Bezkontaktné
zaznamenávanie

Načítanie RFID čipov pri výsype prebieha automaticky, čím šetrí čas Vašich zamestnancov a zjednodušuje ich prácu.

Optimalizácia
trasovania vozidiel

Na základe historických dát naplánujete ideálne trasovanie vozidiel, podľa vývozných dní, čím ušetríte Vaše náklady.

Monitoring
výsypov

Vďaka informáciám z vývozov zistíte, kedy a kde bol odpad vyvezený. Dáta si môžete pozrieť na mape v reálnom čase.

Notifikácie
o zmenách vývozov

ESONA Vám umožní jednoducho upozorniť občanov na prípadné zmeny vo vývoze komunálneho a triedeného odpadu.

Evidencia
a správa

Všetky informácie o vývoze odpadu budete mať dostupné v centrálnom systéme, do ktorého sa dostanete z počítača či smartfónu.

Zabezpečí komplexný ekosystém

RFID čipy
a čítačky

Klientská
zóna

Webové
rozhranie

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie
na ERP obce

Prepojenie na ERP systém obce a vývozcu

ESONA zbiera komplexné informácie o všetkých odpadových nádobách prepojené na Váš ERP systém. Každý jeden výsyp sa zaznamenáva bezkontaktne a automaticky do databázy. Vďaka prepojeným dátam s obcami zistíte presný počet vyvezených odpadových nádob a ich naplnenie. Informácie zo systému môžete využiť ako nepriestrelné argumenty pre obchodné rokovania. Rovnako Vám zjednodušia fakturáciu dodaných služieb.

  • bezkontaktné a automatické zaznamenávanie výsypov
  • rýchla identifikácia nezrovnalostí v evidencii či vývoze odpadu
  • prehľad o reálnom počte vyvezených nádob
  • transparentné podklady pre fakturáciu

Výhody
pre vývozcov

ESONA Vám poslúži ako kontrolný mechanizmus, vďaka možnosti sledovania vývozov na mape v reálnom čase. Na základe historických dát dokážete pripraviť ideálne trasovanie vozidiel, ktoré Vám pomôže ušetriť variabilné náklady. Navyše vďaka prepojeniu na celý informačný ekosystém môžete upozorniť občanov o zmenách vo vývoze, čím zvýšite ich efektivitu.

  • zobrazovanie vývozov na mape v reálnom čase
  • podklady pre optimalizáciu trasovania vozidiel
  • možnosť notifikácie o zmenách vývozov

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty