Profesionálna správa odpadu pre obce

Znižovanie
skrytých nákladov

Znížte náklady na vývoz a likvidáciu odpadu vďaka presnej evidencii odpadových nádob a množstva vyvezeného odpadu.

Presný zoznam
platiteľov

Vďaka priradeniu platiteľa k odpadovým nádobám zistíte, kto si za odvoz odpadu platí a kto ich využíva načierno.

Vyhodnocovanie
separácie odpadu

Na základe údajov z RFID čipov presne zistíte, aké množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci produkujete.

Motivácia
k separácii odpadu

Presná evidencia v systéme Vám umožní, aby občania Vašej obce zaplatili len za ten odpad, ktorý skutočne vyprodukujú.

Monitoring
výsypov

Vďaka presným informáciám od vývozcov zistíte, kedy a kde bol odpad vyvezený. Zároveň si s nimi nastavíte transparentné vzťahy.

Evidencia
a správa

Všetky informácie o vývoze odpadu budete mať dostupné v centrálnom systéme, do ktorého sa dostanete z počítača či smartfónu.

Zabezpečí komplexný ekosystém

RFID čipy
a čítačky

Klientská
zóna

Webové
rozhranie

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie
na ERP obce

Prepojenie na ERP systém obce a vývozcu

ESONA zbiera komplexné informácie o všetkých odpadových nádobách vo Vašej obci automaticky prepojené na Váš ERP systém. Jednoduchým pohľadom do systému zistíte počet odpadových nádob, ktoré boli vyvezené spolu s časom vývozu a GPS polohou. Naše riešenie Vám pomôže nastaviť transparentné obchodné vzťahy s vývozcami. Zároveň Vám umožní motivovať občanov, aby vďaka separovaniu odpadu ušetrili financie obce a zároveň znížili svoje platby.

  • presná evidencia odpadových nádob
  • rýchla identifikácia nezrovnalostí v evidencii či vývoze odpadu
  • adresné vyúčtovanie platieb podľa reálnych vývozov
  • zníženie poplatkov za vývoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu

Výhody
pre občanov

ESONA Vám umožní zistiť podrobné informácie o tom, aký odpad Vaša domácnosť produkuje. Na základe týchto informácií si môžete s Vašou obcou dohodnúť presné vyúčtovanie platieb za komunálny odpad. Čo v prípade ak Váš odpad recyklujete znamená zníženie výdavkov z Vášho rozpočtu. V klientskom portáli nájdete prehľad a stav platieb. Rovnako si v ňom môžete nastaviť notifikácie, ktoré Vás budú v predstihu informovať o prípadných zmenách vo vývozoch.

  • prehľad o vývozoch všetkých priradených odpadových nádob
  • klientsky portál s informáciami o platbách
  • notifikácie o prípadných zmenách vo vývozoch

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty