Monitorovanie odpadu je základ

Monitorovanie odpadu je základ

Mesto Senec sa rozhodlo pre komplexný monitoring vývozov všetkých odpadových nádob. Hlavným zámerom bolo získať podrobný prehľad o množstve vyvážaného odpadu od jednotlivých poplatníkov. Transparentný proces šetrí rozpočet mesta a vytvára priestor pre motiváciu občanov k výraznejšiemu separovaniu odpadu.

– 750 ton
Pokles objemu ZKO

+ 410 ton
Nárast objemu triedeného odpadu

5 500 +
Kontajnery

20 000 +
Obsluhovaných obyvateľov