O nás

MIM je stabilná poradenská a implementačná spoločnosť pôsobiaca od roku 2000 v oblasti informačných technológií a poradenských služieb vo verejnom a komerčnom sektore. Spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb, ktoré zahŕňajú vývoj softvéru na mieru, služby v oblasti dátového manažmentu a tzv. smart cities.

TALEND

Spoločnosť vyniká v oblasti dátového manažmentu a business intelligence. Know-how spoločnosti pokrýva celú oblasť technológií, procesov a opatrení, ktorých zmyslom je zabezpečenie zberu, spracovania, analýzy a prezentácie dát tak, aby prinášali čo najvyšší úžitok. Spoločnosť MIM je partnerom spoločnosti Talend, dodávateľa jednej z popredných svetových platforiem pre manažment dát.

ESONA

Systém ESONA pre správu vývozu odpadu spoločnosť MIM vyvíja a skvalitňuje od roku 2018. Jeho výhody využívajú mestá a obce, ako aj vývozné spoločnosti. Ide o komplexný a bezpečný systém, ktorý neustále sleduje vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

IT Asociácia Slovenska & slovak.AI

Spoločnosť je od roku 2006 aktívnym členom IT Asociácie Slovenska (ITAS) a od roku 2019 je aj partnerom novovzniknutého Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI.

Certifikáty

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti certifikovaný podľa ISO 27001 pre poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien, systémovej integrácie a implementácie informačných systémov.

Spoločnosť MIM zaviedla a používa systém manažérstva služieb v oblasti poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien. Systémová integrácia a implementácia informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018.

Zaujali Vás
naše riešenia?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty