Profesionálna správa odpadu pre vývozcov

Automatická
evidencia výsypov

Načítanie RFID čipov pri výsype je realizované automaticky, bez vplyvu na dodatočnú prácnosť zamestnancov zberovej spoločnosti.

Optimalizácia
trasovania vozidiel

Správne plánovanie trasovania vozidiel na základe historických údajov prináša žiadanú úsporu nákladov na zvoz.

Dostupnosť údajov
v reálnom čase

Údaje o polohe vozidla a mieste a času výsypov jednotlivých nádob sú v aplikácii dostupné v reálnom čase.

Lokálna podpora
a servis

Komplexné riešenie je z dielne slovenských vývojárov, vďaka čomu je zabezpečená dostupná lokálna podpora a servis.

Manuálna evidencia
výsypov nádob a vriec

Ručnou čítačkou alebo mobilnou aplikáciou sa manuálne evidujú výsypy nádob a vriec označených QR kódom alebo RFID čipom.

Stanovenie vývozných
dní a územných zón

Optimalizácia nákladov stanovením vývozných dní pre odpadové nádoby podla typu odpadu a pre jednotlivé územné zóny obce.

Transparentný obchodný
vzťah so zákazníkmi

Spoľahlivé údaje o výsypoch minimalizujú reklamácie zákazníkov a sú podkladom pre jednoduchú a objektívnu fakturáciu služieb.

Prepojenie systému
na vážiace zariadenie

Systém je možné pripojiť na dynamické váhy, ktoré vážia hmotnosť jednotlivých odpadových nádob.

Ekologické riešenie odpadu

Klientská
zóna

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie na IS
samosprávy

Množstvový
zber odpadu

RFID čipy
a čítačky

Prepojenie na IS systém samosprávy a vývozcu

ESONA zbiera komplexné informácie o všetkých odpadových nádobách prepojené na Váš ERP systém. Každý jeden výsyp sa zaznamenáva bezkontaktne a automaticky do databázy. Vďaka prepojeným dátam s obcami zistíte presný počet vyvezených odpadových nádob a ich naplnenie. Informácie zo systému môžete využiť ako nepriestrelné argumenty pre obchodné rokovania. Rovnako Vám zjednodušia fakturáciu dodaných služieb.

  • bezkontaktné a automatické zaznamenávanie výsypov
  • rýchla identifikácia nezrovnalostí v evidencii či vývoze odpadu
  • prehľad o reálnom počte vyvezených nádob
  • transparentné podklady pre fakturáciu

Výhody
pre vývozcov

ESONA Vám poslúži ako kontrolný mechanizmus, vďaka možnosti sledovania vývozov na mape v reálnom čase. Na základe historických dát dokážete pripraviť ideálne trasovanie vozidiel, ktoré Vám pomôže ušetriť variabilné náklady. Navyše vďaka prepojeniu na celý informačný ekosystém môžete upozorniť občanov o zmenách vo vývoze, čím zvýšite ich efektivitu.

  • zobrazovanie vývozov na mape v reálnom čase
  • podklady pre optimalizáciu trasovania vozidiel
  • možnosť notifikácie o zmenách vývozov

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty