Profesionálna správa vývozu odpadu

Vyberte si komplexné riešenie, vďaka ktorému budete mať podrobný prehľad o procese vytvárania, separovania a zberu odpadu vo Vašej obci či meste.

Ako to funguje?

Inteligentné
monitorovanie
vývozu odpadu

ESONA je komplexný systém, ktorý pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Občanom prináša transparentné vyúčtovanie za skutočne vytvorený odpad. Vývozcom dovoľuje správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie. Obciam poskytuje podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidenciu odpadových nádob.

Pre obcePre vývozcov

Zabezpečí komplexný ekosystém

RFID čipy
a čítačky

Klientská
zóna

Webové
rozhranie

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie
na ERP obce

Identifikácia odpadových nádob

Každá obec má systém, v ktorom sú zaevidované všetky odpadové nádoby označené elektronickým RFID čipom s jedinečným kódom. Tento čip je v systéme obce zároveň priradený k platiteľovi poplatkov. V systéme sa tak evidujú údaje o platobných výmeroch, platbách a vývozoch pre každého platiteľa. ESONA presne identifikuje typ, objem a obsah odpadových nádob. Presne rozlíši zmesový komunálny odpad, i triedený zber papieru, plastov, skla, kovov, viacvrstvových materiálov či biologicky rozložiteľného odpadu.

  • Presné priradenie nádoby a jej typu k platiteľovi
  • Spoľahlivé rozlíšenie medzi zmesovým a triedeným odpadom
  • Automatická evidencia o výmeroch, platbách a vývozoch

Monitoring výsypov

Vývozca identifikuje a zaznamená čip odpadovej nádoby ako aj výnimky z jej vývozov. Zariadenie na vývoznom vozidle umožňuje zaznamenávať GPS súradnice, dátum a čas zberu. Zaznamenané údaje sú automaticky ukladané do centrálnej databázy. Systém poskytuje používateľom informácie o stave vývozov, skutočnom množstve vyvezeného odpadu a výnimkách vývozov.

  • Zaznamenávanie informácií cez RFID čip a GPS súradnice
  • Monitoring stavu vývozu, množstve odpadu a výnimkách vývozov
  • Automatické ukladanie údajov do centrálnej databázy

Evidencia a správa

ESONA poskytuje podrobné informácie o všetkých odpadových nádobách v obci. Informácie o vývoze odpadu, poplatkoch od platiteľov i nákladoch sú evidované v centrálnej databáze. Prístup k údajom v databáze majú na rôznych úrovniach zamestnanci obce či mesta, vývozcovia i občania. Dáta sú dostupné z rôznych zariadení, čo uľahčuje prácu v kancelárii aj v teréne.

  • Web aplikácia ESONA pre obce a vývozcov
  • Mobilná aplikácia ESONA pre obce a vývozcov
  • Klientsky portál ESONA pre občanov

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty
Nezaradené
4. mája 2020

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste. Pomôže Vám naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného…
Nezaradené
28. apríla 2020

ESONA pomohla mestu Senec znížiť ZKO medziročne o viac ako 700 ton

Zberné nádoby označené RFID čipmi a „upratané“ k jednotlivým poplatníkom. Tak vstúpilo mesto Senec do roku 2020. Monitorovanie výsypov prináša prvé ovocie v podobe zníženia…
Nezaradené
12. marca 2020

Týždenník TREND v prílohe o odpadoch a recyklácii aj s našim riešením ESONA

V poslednom čísle (č. 10/2020) Týždenníka TREND má naše Riešenie ESONA celostránkovú infografiku v novom pútavom dizajne. Infografika sa nachádza v prílohe TREND+, ktorá sa…

Novinky