Inteligentná správa vývozu odpadu

Vyberte si komplexné riešenie, vďaka ktorému budete mať podrobný prehľad o procese vytvárania, separovania a zberu odpadu vo Vašej obci či meste.

Ako to funguje?

Komplexné
monitorovanie
vývozu odpadu

ESONA je komplexný systém, ktorý pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Občanom prináša transparentné vyúčtovanie za skutočne vytvorený odpad. Vývozcom dovoľuje správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie. Obciam poskytuje podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidenciu odpadových nádob.

Pre samosprávyPre vývozcov

Ekologické riešenie odpadu

Klientská
zóna

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie na IS
samosprávy

Množstvový
zber odpadu

RFID čipy
a čítačky

Identifikácia odpadových nádob

Každá obec má systém, v ktorom sú zaevidované všetky odpadové nádoby označené elektronickým RFID čipom s jedinečným kódom. Tento čip je v systéme obce zároveň priradený k platiteľovi poplatkov. V systéme sa tak evidujú údaje o platobných výmeroch, platbách a vývozoch pre každého platiteľa. ESONA presne identifikuje typ, objem a obsah odpadových nádob. Presne rozlíši zmesový komunálny odpad, i triedený zber papieru, plastov, skla, kovov, viacvrstvových materiálov či biologicky rozložiteľného odpadu.

  • Presné priradenie nádoby a jej typu k platiteľovi
  • Spoľahlivé rozlíšenie medzi zmesovým a triedeným odpadom
  • Automatická evidencia o výmeroch, platbách a vývozoch

Monitoring výsypov

Vývozca identifikuje a zaznamená čip odpadovej nádoby ako aj výnimky z jej vývozov. Zariadenie na vývoznom vozidle umožňuje zaznamenávať GPS súradnice, dátum a čas zberu. Zaznamenané údaje sú automaticky ukladané do centrálnej databázy. Systém poskytuje používateľom informácie o stave vývozov, skutočnom množstve vyvezeného odpadu a výnimkách vývozov.

  • Zaznamenávanie informácií cez RFID čip a GPS súradnice
  • Monitoring stavu vývozu, množstve odpadu a výnimkách vývozov
  • Automatické ukladanie údajov do centrálnej databázy

Evidencia a správa

ESONA poskytuje podrobné informácie o všetkých odpadových nádobách v obci. Informácie o vývoze odpadu, poplatkoch od platiteľov i nákladoch sú evidované v centrálnej databáze. Prístup k údajom v databáze majú na rôznych úrovniach zamestnanci obce či mesta, vývozcovia i občania. Dáta sú dostupné z rôznych zariadení, čo uľahčuje prácu v kancelárii aj v teréne.

  • Web aplikácia ESONA pre obce a vývozcov
  • Mobilná aplikácia ESONA pre obce a vývozcov
  • Klientsky portál ESONA pre občanov

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty
Uncategorized @sk
22. septembra 2020

Čo priniesli 2 roky spolupráce v Senci

Čo priniesli 2 roky spolupráce v Senci Finančné úspory vďaka množstvovému zberu Adresnosť poplatkov Motivácia pre obyvateľov viac separovať a menej platiť O 16% menej…
Uncategorized @sk
8. septembra 2020

Aj Váš región môže byť SMART

Ďalšie samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa po Senci a Bernolákove rozhodli aj ďalšie obce: Hrubý Šúr,…
Uncategorized @sk
4. mája 2020

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete už teraz zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste a pomôže Vám znížiť objem zmesového komunálneho odpadu…

Novinky