V dňoch 21.– 22. 3. 2024 sme opäť mali možnosť zúčastniť sa odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR 2024.

Jednou z veľkých výziev, ktorým v súčasnosti čelia slovenské mestá a obce, je zvyšovanie nákladov na odpadové hospodárstvo. To sa samozrejme premieta do tlaku na zvyšovanie poplatkov.

Zástupcovia samospráv si viac a viac uvedomujú nárast spomínaných nákladov, zvažujú aké kroky urobiť a aké riešenia nájsť, aby nemuseli poplatky obyvateľom drasticky zvyšovať.

Systémovým predpokladom na zníženie nákladov na odpad v meste či obci je  to, aby samospráva „mala v odpadoch poriadok“.

Čo to všetko znamená?  Kde začať?

Základom sú pravdivé dáta. Ak nie sú k dispozícii potrebné dáta, nedajú sa prijímať efektívne rozhodnutia. Toto platí aj pre sektor odpadového hospodárstva a samosprávy.

Riešenie ESONA umožňuje samosprávam zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu. Pomáha znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu ako aj podporiť zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.