Aj vaša samospráva sa určite intenzívne zaoberá témou transparentného spoplatňovania vývozu odpadu podľa vyprodukovaného množstva.

Zavedenie adresného spoplatňovania vývozu komunálneho odpadu musí byť založené na spoľahlivých údajoch o skutočných množstvách odpadu podľa jednotlivých poplatníkov.

Okrem toho vyžaduje:

  • implementáciu technického riešenia, ktoré zabezpečí zber údajov o výsypoch jednotlivých nádob
  • zladenie technického riešenia a procesov agendy spoplatňovania vývozu odpadu
  • nastavenie zmluvného vzťahu s vývoznou spoločnosťou
  • včasné spracovanie a schválenie vykonateľného VZN

Naša spoločnosť ako dodávateľ riešenia ESONA disponuje praktickými skúsenosťami získanými pri jeho implementácii pre miestne samosprávy, aj pre vývozné spoločnosti, vďaka ktorým pomáhame samosprávam aj vývozným spoločnostiam vyhnúť sa systémovým chybám, nenaplneným očakávaniam a časovým posunom.

Ak zamýšľate zaviesť adresné spoplatňovanie vývozu komunálneho odpadu už od začiatku roku 2025, je najvyšší čas začať s postupnými krokmi k tomuto cieľu.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti a pomôžeme Vám pripraviť vykonateľný plán ako to stihnúť.

Leták nájdete tu:   7 krokov pre efektívny množstvový zber