Monitorovaný zber je efektívnejší

Systém vyvinutý slovenskou firmou umožňuje efektívne plánovať zber a zvozové trasy pomocou evidencie vyvezeného odpadu

Kvalitné dáta znamenajú kvalitné rozhodnutia. Tak by sa dal v stručnosti zhrnúť komplexný systém, ktorého cieľom je pomôcť všetkým účastníkom zberu a zvozu odpadu: vývozným spoločnostiam, technických službám miest a obcí, ale aj samotným samosprávam.

Systém ESONA zaznamenáva automaticky každý jeden výsyp na základe kombinácie signálov z viacerých senzorov.To vo výsledku umožňuje mať zber pod kontrolou, presnejšie ho plánovať a optimalizovať zvozové trasy.

Systém eviduje každý výsyp

Základom fungovania celého systému je zber dát priamo „v teréne“ pomocou komplexných IoT (internet of things) jednotiek umiestnených priamo na vyklápači. Zariadenia nepretržite zaznamenávajú polohu vozidla, pri výsypoch prítomnosť nádoby a jej RFID identifikátor, ako aj dátum a čas výsypu každej nádoby. Vysypávané nádoby označené RFID tagom, vie ju obec alebo mesto jednoznačne identifikovať a „stotožniť“ s konkrétnou domácnosťou či stojiskom. Všetky údaje sú zo zariadení odosielané v reálnom čase a používatelia ich majú následne k dispozícií v systéme ESONA .

Evidencia jednotlivých výsypov zber odpadu nekomplikuje ani nepredlžuje. Na Slovensku vyrábaná multisenzorová jednotka vyhodnotí výsypy automaticky a bezkontaktne. Výhodou je, že všetky senzory, ako aj lokalizačné a komunikačné moduly, sú integrované v jedinom zariadení, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a vyžaduje si minimálne zásahy do zberového vozidla.

Smart riešenie však používateľom poskytuje aj ďalšie výhody. Viac informácií získate v článku, publikovanom v online denníku ODPADYPORTAL.sk.

Komplexná správa vývozu odpadu