Ďalšie samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad

Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa po Senci a Bernolákove rozhodli aj ďalšie obce: Hrubý Šúr, Kráľová pri Senci, Veľký Grob, Pusté Úľany a Jelka.

Vďaka presnej a adresnej evidencii všetkých nádob na odpad získajú samosprávy poriadok v odpadovom hospodárstve a poplatníci zaplatia iba za to, čo v rámci odpadu vyprodukujú.

Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.