Ako eliminovať riziko vzniku čiernych skládok?

Eliminovať čierne skládky úplne je nerealistické. Ale výrazne do budúcnosti znížiť ich výskyt je dosiahnuteľný stav. Od čoho jeho dosiahnutie závisí a prečo a ako čierne skládky vôbec vznikajú?

Zamedzenie prístupu k lákavým odľahlým miestam

Čierne skládky odpadu sa väčšinou objavia na menej frekventovaných, odľahlejších miestach, ktoré sú svojou polohou a často spustnutosťou pre tvorcov skládok priam lákadlom.

Preto znemožniť prístup na takéto ´atraktívne´ miesta môže pomôcť a prispieť k ich eliminácii. Akonáhle sa na podobnom mieste objaví prvý odpad, kompetentní by teda okrem identifikácie aktérov mali zabezpečiť, že žiadny automobil sa k danému miestu už nedostane. Keďže odpad na čiernych skládkach je prevažne objemný alebo veľkorozmerný, znemožnený prístup autom je pre budúcich možných páchateľov naozaj prekážkou.

Ľahostajnosť a pohodlnosť tých, ktorí čierne skládky využívajú, k ich vzniku rozhodne vo veľkej miere prispievajú. Sú ale jediným dôvodom?

Čierne skládky ako výsledok ľudskej bezohľadnosti?

Skutočným dôvodom vzniku skládok je skôr kombinácia ľudskej pohodlnosti a odpadového hospodárstva, ktoré má naďalej výrazné rezervy. Jednou z nich je nedostatok zberných miest a dvorov, kde môžu občania odpad legálne odovzdať.

Takéto miesta samozrejme existujú, avšak ak ich potrebujeme využiť, často po nich musíme doslova pátrať. Ľudia, ktorí sú motivovaní objemný alebo nebezpečný odpad odviezť na legálne miesto, by takéto miesto mali nájsť hneď a jednoducho, bez prácneho a dlhého pátrania na internete.

Áno, zberných dvorov by teda malo byť viac. Áno, mali by byť čo najjednoduchšie dostupné. Rovnako dôležité ale je, aby o nich ľudia vedeli, a to bez ohľadu na to, v ktorej časti žijú.

Chýba osveta už u detí

S tým súvisí celková osveta o odpade, ktorá u nás absentuje.

Nie pre každého obyvateľa je otázka “čo s odpadom” rovnako dôležitá a nie každý je dostatočne motivovaný na to, aby si dal skutočne záležať na tom, kde odpad z jeho domácnosti skončí. Osveta o všetkom, čo sa týka odpadu, by sa mala začať už na základných školách. Deti, ktoré už vyrastajú s pocitom, že ochrana životného prostredia a tým pádom aj vyhadzovanie odpadu sa ich priamo týka, budú v dospelosti v týchto otázkach omnoho uvedomelejší a budú sa prirodzene zaujímať o to, kde ich odpad skončí.  Veľmi zjednodušene by sa teda dalo povedať, že na elimináciu čiernych skládok je potrebné sťaženie prístupu k čiernym skládkam,   hustejšia sieť zberných miest ako aj osveta zvyšujúca celkové povedomie o správnom prístupe k odpadu.

Čím vyššie povedomie, tým vyššia angažovanosť

Čím vyššie je povedomie o odpadoch a informovanosť o tom, ako vieme jeho spracovanie ovplyvniť, tým viac ľudí sa v tomto smere bude chcieť angažovať. K zvyšovaniu povedomia o téme odpadu môžu aktívne prispievať aj samosprávy, napríklad aj tak, že implementujú moderné riešenia ako SMART systém ESONA. Ten umožňuje komplexnú evidenciu akéhokoľvek vyvážaného odpadu vrátane evidencie biologického rozložiteľného kuchynského odpadu. Systém  umožní nielen poskytovať lepšie služby, ale taktiež poskytne viac informácii pre občanov a podnikateľské subjekty v meste. Každý poplatník má informáciu a prehľad o tom, kedy a koľkokrát bola jeho nádoba vysypaná, pričom každá jedna nádoba je v systéme presne lokalizovaná. Medzi ďalšie výhody patrí tiež to, že poplatník má prehľad o výmeroch a platbách, možnosť online úhrady, informácie o zmenách a výnimkách vo vývozoch a dôležité informácie mesta o odpadoch.

Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob navyše vytvára priestor pre motiváciu občanov k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad, ochranu životného prostredia a celkovú zmenu spôsobu života na zdravší a ekologickejší.

Čierna skládka - stop