Biologický i kuchynský odpad pod kontrolou

Systém ESONA ponúka pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad efektívnu kombináciu mobilnej aplikácie a označenia nádob. Pri vývoze stačí v mobilnej aplikácií nasnímať QR kód nalepený na vrecku alebo nádobe. Vy aj Váš zákazník tak budete mať informáciu o presnom čase a mieste vývozu odpadu od konkrétneho koncového poplatníka.  Adresná evidencia môže prispieť k zvýšeniu kvality odvážaného odpadu.

Vybrané benefity systému ESONA pre kuchynský odpad

  • Zaznamenávanie zberu len pomocou mobilnej aplikácie.
  • Sledovanie údajov o mieste a čase jednotlivých výsypov.
  • Podpora zonácie a zvozových dní.
  • Všetky údaje o vývozoch dostupné online vo webovej aplikácií.

Naše riešenie pre monitorovanie odpadov z kuchyne využíva napríklad spoločnosť CMT Group s. r. o. a mesto Senec.