Ďalšie regióny chcú byť SMART

Samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad.

Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa rozhodli obce: Most pri Bratislave, Hrubá Borša, Boldog, Blatné a Veľký Biel.

Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.