V dňoch 23.– 24.6.2022 sme sa zúčastnili desiateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2022, ktorá sa konala v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.

Konferencia zo série podujatí e+ priniesla aktuálne informácie z oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, riešenia pre komunálne a priemyselné odpady, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Zástupcom samospráv  sme prezentovali nové možnosti nášho komplexného riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu.

Systém ESONA je pripravený zabezpečiť pre všetky typy odpadov, korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.