ESONA opäť na podujatí ZMOS 2021

 

Za účasti takmer 500 delegátov a hostí sa konal v dňoch 8. – 9. 9. 2021  31.snem ZMOS, ktorý sa niesol nie len v duchu bilancii doterajších aktivít, ale aj schvaľovania nových priorít pre nadchádzajúce obdobie. Medzi dôležité oblasti patrili aj témy životného prostredia.

U väčšiny zúčastnených starostov a primátorov výrazne rezonovala téma Odpadového hospodárstva, hlavne podpora triedenia a recyklácie odpadu. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je pre obce a mestá výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie miery recyklácie.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia. Naše riešenie ESONA je určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese vývozu odpadu. Riešenie podporuje transparentný proces evidencie, správy a vývozu odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť množstvový zbera adresnú kontrolu výsypov odpadových nádob a tým pomáha motivovať občanov ku triedeniu odpadu a zároveň znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.