ESONA prezentovaná na 9. ročníku odbornej konferencie ODPADY 2021

 


 

V dňoch 17.– 18.6.2021 sme sa zúčastnili deviateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2021, ktorá sa konala  v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.

Konferencia zo série e+ sa venovala legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO a informácii o fungovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zástupcom obcí a miest sme prezentovali nové možnosti nášho komplexného riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu.

Systém ESONA je pripravený zabezpečiť pre všetky typy odpadov, vrátane BRKO korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.