V dňoch 2.– 3.10.2019 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a prezentovali sme zástupcom obcí a miest s nové možnosti nášho riešenia pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu. Riešenie umožňuje zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.

Cieľom riešenia je optimalizácia procesu a znižovanie skrytých nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu ako aj podpora množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.