Máme pre Vás jedinečnú aplikáciu!

Pozrite si krátku reportáž v televíznych správach o nasadení nášho riešenia v meste Senec:

Zavedenie množstevného zberu môže priniesť viac ako len počet vyvezených nádob. Majte prehľad o výsypoch odpadu s adresným priradením pôvodcov odpadu. Získate bilanciu platieb a reálnych vývozov odpadových nádob, doplnenú vďaka podpore evidencie výsypov pre všetky typy odpadov o mieru separácie odpadu pre jednotlivých poplatníkov.

Strategický dokument Envirostratégia 2030 zvyšuje tlak na separovanie odpadu. Jedným z nástrojov je zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu

Zavedenie množstvového zberu v mestách a obciach umožní kontrolu nad jeho produkciou a využitie motivačných systémov pre producentov odpadu.

Komplexným riešením odpadovej problematiky je zavedenie systému ESONA, majte svoj odpad pod kontrolou jednoducho a bez námahy.