Aj odpady môžu byť smart

Týždenník TREND publikoval článok o našom riešení ESONA.
ESONA dokáže zabezpečiť presnú evidenciu rôznych druhov odpadov, ktorých odvoz je potrebné monitorovať a vyhodnotiť. Môže byť riešením pre zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľných komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj triedené zložky ako plasty, papier či sklo.