Podujatie ZMOS s témou spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Prijali sme pozvanie od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a dňa 26. 3. 2021 sme sa zúčastnili online podujatia s názvom:

„Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Triedenie kuchynského odpadu“, na ktorom náš kolega Matej Šiškovič, expert na systém ESONA, predstavil vo svojom vstupe naše riešenie a jeho možnosti využitia pre samosprávy.

Cieľom podujatia bol vstup do problematiky SMART technológií z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a užitočných funkcionalít pre podporu životného prostredia.

Stretnutia realizovaného v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov a poskytlo kvalitné a užitočné informácie.