Rádiofrekvenčná identifikácia alebo RFID je široko využívaná technológia, s ktorou sa každý z nás stretáva v bežnom živote. Nájdeme ju v obchodoch, knižniciach a dokonca aj v odpadovom hospodárstve.

Ako môže RFID štítok zmeniť spôsob, akým spravujeme odpad?

Typy štítkov

RFID štítok, alebo tag, je elektronické zariadenie bez vlastného napájania. Skladá sa z antény, ktorá komunikuje s čítačkou, a mikročipu, ktorý obsahuje jedinečný identifikátor. V čipe sú zakódované dáta, ktoré identifikujú nádobu alebo vrece. RFID štítky môžu byť pasívne alebo aktívne.

Aktívne štítky majú vlastnú batériu, čo im umožňuje vysielať signály na väčšie vzdialenosti a zaznamenávať komplexnejšie údaje. V oblasti odpadového hospodárstva sa viac využívajú pasívne štítky.

Pasívne štítky sú napájané zo signálu, ktorý vysiela čítačka, a preto nevyžadujú vlastnú batériu. Ich jednoduchosť a bezúdržbovosť ich robí ideálnymi pre označovanie odpadových nádob. Stačí, ak sa snímaný štítok nachádza v dosahu snímača, nakoľko je schopný vysielať rádiový signál cez rozličné materiály a na rôznu vzdialenosť (od pár centimetrov až po niekoľko metrov).

Štítky môžu byť rôznych tvarov, veľkostí a materiálov. Pri označovaní odpadových nádob používame  plastové štítky (hard tag) alebo štítky vo forme samolepiacej etikety (soft tag). „Hard tagy“ sú fyzicky odolnejšie voči poškodeniu a neoprávnenému odstráneniu. Na druhej strane „soft tagy“ sa jednoduchšie inštalujú na nádoby a je možné ich lepiť aj na vrecia.

Výhody RFID technológie

Výhody RFID technológie v odpadovom hospodárstve sú mnohé. Prvou a najdôležitejšou je presnosť identifikácie. RFID umožňuje jednoznačné sledovanie každej nádoby, čo znamená, že vieme presne, kedy a kde bola nádoba vyprázdnená.

Ďalšou výhodou je automatizácia procesov. RFID štítky umožňujú automatickú identifikáciu, čo znamená, že sa nezaťažujú pracovníci zvozu manuálnym snímaní. Týmto spôsobom dochádza nielen k úspore času, ale aj k efektívnejšiemu využitiu pracovných síl v porovnaní s manuálnym snímaním.

Zníženie chýb pri správe odpadu je ďalšou výhodou RFID systémov. Manuálne systémy môžu byť náchylné na chyby, ktoré môžu viesť k nesprávnemu sledovaniu odpadu a chybným fakturáciám. RFID eliminuje túto možnosť chýb, čím prispieva k presnejšiemu a spoľahlivejšiemu sledovaniu odpadu.

Zavedením systému ESONA získate komplexné informácie v reálnom čase o všetkých odpadových nádobách. Každý jeden výsyp je zaznamenaný bezkontaktne a automaticky doplnený do databázy. Vďaka dátam a prepojeniu s informačným systémom obce má samospráva aj poplatník k dispozícií presný počet vyvezených nádob, ich naplnenie a presný čas výsypu. Komplexná evidencia a správa odpadového hospodárstva je podkladom pre  výpočet spravodlivých a adresných poplatkov za komunálny odpad a základom pre transparentné vzťahy.

Využitie systému  ESONA a RFID technológie v označovaní odpadových nádob je teda nielen moderným, ale aj efektívnym riešením. Pomáha zjednodušiť sledovanie odpadu, minimalizovať chyby a prispievať k udržateľnejšiemu odpadovému hospodárstvu. Je to krok smerom k inteligentnému a efektívnemu odpadovému hospodárstvu.