V dňoch 16.– 17.03.2023 sme sa zúčastnili s riešením ESONA  odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, ktorá sa konala v hoteli Permon v Podbanskom.

Účastníci podujatia si odniesli užitočné odborné informácie, ktoré boli súčasťou pripraveného programu, aj partnerských prezentácií.

V prípade nášho riešenia pre komplexnú evidenciu a správu odpadu sa zúčastnení prednostovia zaujímali hlavne o možnosti zavedenia spravodlivého systému spoplatnenia.

Pasportizáciou odpadových nádob a zavedením systému ESONA vie získať obec presné informácie o celom procese produkcie a zberu odpadu.

Zavedením monitorovaného zberu do praxe a získaných dát môžu samosprávy pristúpiť k zmene poplatku za komunálny odpad. Cieľom zmeny je, aby mal každý občan/poplatník motiváciu separovať čo najviac, produkovať čo najmenej odpadu, ktorý už nie je možné recyklovať a na základe toho mať spravodlivo nastavený poplatok.

Tešíme sa na ďalšie odborné stretnutie.