Rastúce množstvo odpadu a najmä zvyšujúce sa náklady na odpady motivujú samosprávy, aby hľadali spôsoby, ako zefektívniť svoje odpadové hospodárstvoa stabilizovať tak náklady vynaložené na jeho zber a vývoz. Jedným z riešení, o ktoré sa zaujíma čoraz viac miest a obcí, je evidencia zberných nádob a ich monitoring.

K zozbieraným dátam majú obce následne prístup prostredníctvom špecializovaného softvéru ESONA. Dáta pritom môžu samospráve poslúžiť rôznymi spôsobmi a priniesť cenné zistenia. Tie, ako ukazuje prax, v konečnom dôsledku vedú k úsporám.

Náramková čítačka sníma kódy

Predpokladom na zavedenie monitoringu je označenie všetkých zberných nádob RFID štítkami a zároveň vybavenie zberového vozidla čítačkou, ktorá dokáže takto označené nádoby pri každom výsype zaevidovať. A práve tu narážajú niektoré obce na problém.

Pre obce a zberové spoločnosti, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nedokážu vybaviť svoje zberové vozidlo potrebným zariadením, sme pripravili riešenie v podobe náramkovej čítačky.

Prenosné zariadenie sa dá vďaka praktickému remienku pripevniť na zápästie ruky. Pracovník zberu tak dokáže priamo v teréne jednoducho zaevidovať každú nádobu, s ktorou manipuluje pri výsype. Stačí, aby načítal jej RFID štítok.

Bezdrôtový prenos dát aj nabíjanie

Náramková UHF čítačka určená na manuálne snímanie RFID štítkov plní všetky dôležité funkcie, ktoré poskytuje aj „klasické“ zariadenie inštalované na zberovom vozidle. Zaznamenáva kód, polohu i čas zberu a vybrané informácie môže pracovníkovi signalizovať prostredníctvom LED diód, bzučania a vibrácií.

Ide pritom o kompaktné zariadenie. Čítačka má rozmery 9,5 x 6 x 2 cm, vďaka čomu sa dá pohodlne uchytiť na ruke ako „náramok.“

Údaje z náramkovej čítačky sa prenášajú bezdrôtovo, a to cez GSM signál. Zariadenie je dodávané s inštalovanou SIM kartou, ako aj nabíjačkou pre bezdrôtové nabíjanie.

Článok bol publikovaný na odpady-portal.sk