Pomáhame posúvať správu komunálneho odpadu na vyššiu úroveň

 

Vývozná spoločnosť T+T spolu s nami pomáha zavádzať v meste Žilina systém, v ktorom bude možné realizovať vývoz odpadu jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie.

O čo vlastne ide?

Vývozná spoločnosť T+T aktuálne realizuje v mestskej časti Budatín označovanie kontajnerov RFID čipmi. Celkovo bude postupne označených takmer 12 000 odpadových nádob pre ZKO a BIO odpad, približne 30 veľkokapacitných kontajnerov a 10 tzv. hákových kontajnerov (Abroll).

Partnerom vývoznej spoločnosti T+T je spoločnosť MIM, s riešením ESONA.

MIM je dodávateľom snímacích zriadení, RFID štítkov na nádoby a aj RFID štítkov na plastové vrecia.

Pri označovaní nádob RFID štítkom využívajú pracovníci vývoznej spoločnosti mobilnú aplikáciu ESONA, ktorá im umožňuje RFID kód naskenovať a odpadovú nádobu zaregistrovať do systému ESONA vrátane GPS súradníc stojiska nádoby.

Vďaka novému systému získa mesto skutočný prehľad o počte odpadových nádob, o rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a zároveň o reálnych vývozoch komunálneho odpadu.