Samosprávy môžu korigovať poplatky za odpad na základe získaných dát o výsypoch, vysvetľuje v rozhovore obchodná manažérka žilinskej spoločnosti MIM, ktorá vyvinula vlastný systém na evidenciu a efektívny monitoring odpadových nádob.

Krížové dotovanie odpadového hospodárstva v mestách a obciach je bežná prax, samosprávy presúvajú do odpadov financie z iných sektorov, hovorí Monika Kocáková zo spoločnosti MIM. Kľúčom k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom sú podľa nej dáta, ktoré obec dokáže využiť vo vzťahu k občanom aj zvozovej spoločnosti.

Samosprávy jednoznačne hľadajú možnosti ako môžu zastabilizovať svoje náklady na odpadové hospodárstvo. V prípade zberových spoločností je veľkou motiváciou optimalizácia ich fungovania najmä v tomto období nárastu cien pohonných hmôt.

Zároveň netreba zabúdať, že zvýšené náklady na zber a zvoz odpadu sa logicky prenášajú na mestá a obce, pre ktoré sú tieto služby vykonávané, čo v konečnom dôsledku pociťuje poplatník, čiže občan.
Faktorov, ktoré zvyšujú náklady na nakladanie s odpadom, je viacero. Je skutočne potrebné, aby samospráva nastavila proces fungovania svojho odpadového hospodárstva efektívnejšie.

Tým sa dostávame k vašej práci. Poďme si to celé rozmeniť na drobné. Ako konkrétne sa dá zefektívniť odpadové hospodárstvo v meste či obci?

Kľúčom k správnym rozhodnutiam sú korektné a kvalitné dáta. Platí to vo všetkých oblastiach a ani odpady nie sú výnimkou.
Vďaka systému ESONA samosprávy získajú údaje o všetkých odpadových nádobách a všetkých realizovaných výsypoch. V praxi ide o to, že smetné nádoby sú označené štítkami s RFID čipmi, ktoré sú pri výsypoch monitorované a evidované v systéme ESONA.

Získané dáta dokážu následne samosprávy využiť napríklad pri nastavovaní poplatkov za odpad, ktoré sa môžu odvíjať od počtu výsypov. Dokážu tak lepšie motivovať občanov k triedeniu odpadov, čo vo výsledku znamená menej zmesového komunálneho odpadu a nižšie náklady pre obec.

 

Celý článok tu: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106913/rozhovor-s-monikou-kocakovou.aspx