Smart systém ESONA ušetril mestu Senec náklady na odpadové hospodárstvo. Inšpirujú sa ním aj ďalšie samosprávy.

Kým v roku 2018 obyvatelia Senca vytriedili necelých 21 % z vyprodukovaného komunálneho odpadu, v roku 2021 to bolo viac ako 52 %. V čiernych nádobách vďaka tomu odbudlo zmesového komunálneho odpadu (ZKO), čo významne pomohlo stabilizovať pomer medzi nákladmi a príjmami mesta na úseku odpadového hospodárstva.

Ukázali to najnovšie čísla o výsledkoch odpadového hospodárstva v meste Senec, o ktoré sa s redakciou Odpady-portal.sk podelila Ivica Gajdošová, referentka odpadového hospodárstva na seneckej radnici. Zníženie vyzbieraného objemu ZKO okrem iného I. Gajdošová pripisuje aj zmenám, ktoré do mesta prinieslo zavedenie smart evidenčného systému ESONA z dielne žilinskej spoločnosti MIM. Tá ho mestu Senec tzv. „ušila na mieru“ na základe jeho vtedy aktuálnych potrieb. Úspešná spolupráca sa datuje od roku 2018.

Referentka odpadového hospodárstva si smart riešenie po 4 rokoch používania pochvaľuje, pretože podľa nej prináša preukázateľné výsledky. „Aj vďaka systému ESONA sme za 4 roky zaznamenali pokles produkcie ZKO takmer o 38 % z pôvodných 7 762 ton evidovaných v roku 2018 na 4 878 ton za rok 2021,“priblížila I. Gajdošová.

Nielen tieto pozitíva priniesli 4 roky skúseností s riešením ESONA v meste Senec.

Celý článok tu: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106876/vysledky-systemu-esona-v-meste-senec.aspx