Komunálny odpad a množstvový zber. Aké sú výhody?

 

Množstvový zber je na Slovensku stále v začiatkoch, pritom ide o systém, ktorý môže v mnohých prípadoch veľmi efektívne ušetriť peniaze obyvateľov za odpad, zvýšiť transparentnosť, spravodlivosť a je efektívnejší aj pre obce. V čom spočíva jeho úspech?

 

Ako funguje množstvový zber odpadu?

Systém množstvového zberu je už dávnejšie známy. Čoraz častejšie sa však udomácňuje aj u obyvateľov domov. Ide o systém, pri ktorom sa neplatí paušálny poplatok za odpad. Poplatok sa pre každého stanoví podľa objemu nádoby a frekvencie vývozov. Na základe toho si poplatníci sledujú množstvo produkovaného komunálneho odpadu, teda odpadu, ktorý sa nedá separovať. Takýto systém omnoho  viac odľahčuje skládky a čo je dôležité, motivuje ľudí triediť a často aj neprodukovať odpad zbytočne.

Zavedenie je jednoduché a rýchle

Výhodou je, že množstvový zber odpadu sa dá začať realizovať pomerne jednoducho a veľmi rýchlo. Systém ESONA ponúka samosprávam komplexnú a efektívnu správu odpadu. Pomocou údajov z RFID čipov umiestnených na odpadových nádobách dokáže systém presne zistiť, aké množstvo zmesového komunálneho odpadu poplatníci produkujú. Na základe toho vie obec vypočítať transparentne cenu a mať všetky náklady spojené s odpadom pod kontrolou.

Systém je rýchly a prehľadný

Evidencia vývozov prebieha prakticky okamžite po načítaní RFID čipov. Všetko je dostupné v aplikácii a každý má prehľad o produkcii odpadu. Ide o rýchle a praktické riešenie, ktorého výhody sú jednoznačné. Po zavedení množstvového zberu obce jednoznačne vykazujú pokles netriedeného odpadu. Vďaka množstvovému zberu s ESONA sa samotní občania stávajú viac motivovaní separovať odpad. To prispieva k nižším nákladom na zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.

Zámer je definovaný aj v Programovom vyhlásení vlády SR 

Zámer zaviesť povinný množstvový zber na celom území Slovenska je rovnako definovaný v aktuálnom Programovom vyhlásení vlády SR.

Preto je na mieste začať sa týmto systémom zberu odpadu zaoberať a zaradiť sa medzi obce, ktoré ho začnú efektívnejšie využívať a tým dokážu obyvateľom zabezpečiť spravodlivú výšku poplatkov za odpad. Pretože nie pre každého musí poplatok za odpad rásť. Práve s týmto Vám vie pomôcť aj ESONA – komplexná správa odpadu.