Samosprávy a odpad: Ako s ním nakladať transparentnejšie

 

Samosprávy sa v poslednom období stretávajú s nemilým problémom. Väčšina z nich je nútená zvyšovať obyvateľom poplatky za komunálny odpad. Existuje však aj iná cesta. Výhodnejšia, transparentnejšia a nie celoplošná a drahá. Vďaka prechodu na inteligentne riadené odpadové hospodárstvo môžu získať výhodu v podobe transparentného a cenovo výhodného riešenia.

 

Žiadne plošné riešenia

Stále je na Slovensku veľa obcí, ktoré majú poplatky za komunálny odpad stanovené plošne a rovnako plošne ich zvyšujú. V tomto prípade nemajú obyvatelia žiadnu motiváciu odpad triediť, alebo s ním rozumne nakladať. Systém ESONA prináša naopak možnosť zaviesť efektívny zber, ktorý zabezpečí spravodlivejšie poplatky za komunálny odpad. Závislé na množstve vyprodukovaného odpadu a triedení odpadu. 

 

Unikátne riešenie a dokonalý prehľad

Vďaka systému ESONA získava obec komplexné informácie o všetkých odpadových nádobách v obci na jednom mieste. Jednoduchým nazretím do systému obec vie nastaviť nielen transparentné vzťahy s obyvateľmi, ale aj s vývozcami. Získa automaticky adresné vyúčtovanie platieb podľa reálnych vývozov a vďaka tomu dokáže obec efektívne znížiť poplatky za vývoz, likvidáciu aj skladovanie odpadu. A to môže premietnuť do výhodnejších cien za odpad pre obyvateľov.

 

Lepší a transparentnejší odvoz aj výber

Pomocou špeciálneho RFID čipu je možné sledovať vývoz aj všetky podstatné informácie prakticky online. Informácie o vývoze odpadu, jeho objeme a aj o poplatkoch od obyvateľov sa evidujú v centrálnej databáze a všetky dáta sú prehľadne sumarizované. Následne môže samospráva sprístupniť rôzne typy údajov ako zamestnancom samosprávy tak aj samotným občanom. Všetky informácie sú dostupné cez Klientsky portál a je možné si ich pozrieť prostredníctvom PC aj mobilných zariadení.


Obyvatelia tak uvidia, koľko zmesového komunálneho odpadu vyprodukovali a aký to má vplyv na výšku ich poplatku za odpad. Tým sa transparente sami motivujú k správnemu triedeniu  a zodpovednému nakladaniu s odpadom. Navyše sa zníži nespokojnosť s výškou poplatku za odpad.