Nádoby na separovanie odpadu. Viete, čo kam patrí?

Separovanie odpadu síce začína v domácnosti, ale pokračuje mimo nej. Dôležité je preto poznať správne označenie farieb kontajnerov, ku ktorým sa jednotlivé druhy odpadov viažu. Vhodením odpadu do nesprávnej nádoby totiž znehodnocujete aj snahu ostatných ľudí o triedenie odpadu.

Pozor na to, čo vhadzujete do kontajnerov

Vhadzovanie triedeného odpadu do nesprávnej nádoby na odpad môže veľmi rýchlo viesť k tomu, že celý objem smetnej nádoby bude nevhodný na recykláciu. V prípade, že je 45 % obsahu nádoby na triedený odpad nevhodný, tak je celý obsah prakticky nepoužiteľný

Z toho vyplýva, že obsah kontajneru namiesto do zberne druhotných surovín alebo na kompost putuje na skládku, čo samozrejme obec prenesie do zvyšovania poplatkov. Preto ani samotný fakt, že triedite správne ešte nemusí znamenať, že sa váš vytriedený odpad zrecykluje. Pri nakladaní s odpadom je preto potrebné, aby sme všetci nadobudli spoločenskú zodpovednosť.

Žltý kontajner

Do žltého kontajnera patria plasty a všetka umelá hmota. Sem patria PET fľaše, jogurtové tégliky, nádoby od šampónov, plastové tašky, mikroténové vrecká, dokonca aj polystyrén, alebo tetrapaky, ak obec nemá aj oranžovú nádobu určenú špeciálne pre ne. Pozor si však treba dávať na plastové obaly na jedlo. Sú totiž výrazne znečistené a polystyrén je nasiaknutý olejom. Tie do plastov nepatria rovnako ako káble, pneumatiky, alebo guma.

Modrý kontajner

Táto farba patrí papieru a novinám, časopisom, knihám, zošitom, aj kartónom, letákom, a papierovým obalom. Avšak opäť len čistým. Pozor na častý omyl pri obaloch od pizze. Rovnako kvôli kontaminácii olejmi nepatria do kontajnera na papier, ale do zmesového odpadu.

Zelený kontajner

Nádoba určená na triedenie skla. Nevratné nápojové obaly, sklenené fľaše z kozmetiky, ale aj rozbité sklenené nádoby, či tabuľové sklo. Pozor, nie všetko, čo sa dá rozbiť je sklo a patrí do zelenej nádoby. Napríklad porcelán a keramika putujú do zmesového odpadu

Hnedý kontajner

V súčasnom roku objavil prakticky vo všetkých mestách, aj tých, ktoré doteraz využívali možnosť netriediť biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad. Sem patria zvyšky z kuchyne, ovocie, zelenina, káva, vrecúška z čaju a podobne. Pozor, nie je určený na mäso a oleje. Keďže sa tento odpad rýchlo kazí, veľmi vám pomôže doma uzatvárateľná nádoba na biologický odpad alebo nádoby na triedený odpad. Tie po celom dni vyhodíte do správneho kontajnera.

Červený kontajner

Určený pre kovy a hliníkové obaly.  Patria tam konzervy, plechovky aj tetrapakové obaly. Nie však kovy znečistené, napríklad od chemických látok. 

Pred odhodením odpadu, radšej čítajte 

Farebné označenie kontajnerov je akýmsi základom. Na druhej strane si samosprávy môžu nádoby na triedený odpad prispôsobiť. Napríklad červený kontajner v mnohých obciach chýba. Potom sa obvykle do žltého kontajnera k plastom pridávajú aj kovové viečka, konzervy a podobne. Konkrétny obsah, ktorý do kontajnera patrí je vždy jasne vyznačený alebo vypísanú na konkrétnych kontajneroch. Je dobré si ho prečítať. 

Inteligentný zber odpadu ušetrí

Triedenie odpadu nie je len o snahe zlepšiť životné prostredie. S inteligentným zberom odpadu každý občan alebo samospráva budú vedieť koľko odpadu vyseparovali a koľko sa odviezlo. Systém ESONA zabezpečí správne nastavenie poplatku za odpad. Občania tak nebudú k triedeniu odpadu motivovaní len životným prostredím, ale aj vlastnou peňaženkou. 

Dokonca je možné výsypy nádob a vriec označených QR kódom alebo RFID čipom priamo monitorovať a sledovať v mobilnej aplikácii alebo v počítači. Takto si bude môcť každý občan a zlepšiť svoje osobné odpadové hospodárstvo, čím si dokáže vylepšiť aj rozpočet.